O MNIE

Doświadczenie zawodowe

Od 2001 roku pracuję na rzecz organizacji pozarządowych. Przez pierwsze lata, jako koordynator różnorodnych projektów, miałam możliwość poznania praktycznie każdego obszaru pracy. Od projektów wydawniczych, wydarzeń specjalnych, pracy edukatora, dziennikarza, po promocję, budżetowanie, rozliczanie, strategiczne planowanie, wdrażanie zmian i całościowe zarządzanie. Nabyte doświadczenie okazało się być bardzo pomocne w pracy fundraisera…

W 2006 roku rozpoczęłam współpracę ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce na rzecz projektu Muzeum Historii Żydów Polskich. Początkowo koordynowałam z ramienia Stowarzyszenia pilotażowy projekt edukacyjny Muzeum – Polskie Międzykulturowe Spotkania Młodzieży. Projekt ten miał dwóch darczyńców, prawdziwych wizjonerów, którzy praktycznie sami go wymyślili. Nauczyłam się wówczas, że współpraca z darczyńcami daleko wykracza poza aspekt finansowego wsparcia. Wnoszą doświadczenie biznesowe, zadają bardzo dobre pytania, które pomagają nam stale rozwijać poziom merytoryczny jak i operacyjny prowadzonych działań, uczą inwestorskiego podejścia. Inwestując w zmianę społeczną, kulturę, sztukę… zawsze oczekujemy zwrotu, nasza praca musi być wymierna, a my sami otwarci na optymalizację i weryfikację sposobów działania i stosowanych metod. Moją pasją stało się łączenie środowiska biznesu i organizacji społecznych. Obydwie strony mogą się wiele od siebie nauczyć.

Od września 2008 do maja 2011 pozyskiwałam tzw. fundusze korporacyjne, a następnie jako dyrektor wykonawczy ds. fundraisingu odpowiadałam za sfinalizowanie kampanii założycielskiej na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich (koordynowałam przekazanie darowizn o łącznej wartości ponad 80 mln PLN – więcej na ten temat w  dziale ARTYKUŁY.

Prowadziłam kluczowe projekty fundraisingowe, jak: koordynacja pracy tzw. Komitetu Rozwoju (przedstawiciele biznesu pełniący funkcję doradców i ambasadorów projektu), opracowanie programu finansowania produkcji wystawy stałej Muzeum poprzez „Naming Opportunities”, opracowanie zarządzenia regulującego przepływ darowizn i honorowanie darczyńców (Gift Acceptance and Donors Recognition Policy), opracowanie i sprzedaż pakietów sponsorskich benefisu fundraisingowego „Muzyka dla Dobrego Świata” Joshua Bell, Październik 2009 (przychód 1 000 000 PLN netto), koordynowałam współpracę z kluczowymi zagranicznymi komitetami poparcia Muzeum.

Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski, magister filologii polskiej, specjalizacja: animacja kultury. Nagroda II stopnia im. Jana Józefa Lipskiego za pracę magisterską: „Strategie interpretacyjne Auschwitz-Birkenau w polskim filmie fabularnym”.

Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, studia podyplomowe.

Program Departamentu Stanu USA: „INTERNATIONAL VISITOR LEADERSHIP PROGRAM. Public-private partnership and Fundraising in Support of Cultural Institutions”, październik 2010. Program obejmował wizyty w działach fundraisingu 20 instytucji w Nowym Jorku, Waszyngtonie i San Francisco.

REKOMENDACJE

OFERTA

Ze względu na zobowiązania wobec obecnego klienta do 30.06.2015 nie przyjmuję nowych projektów.

Doradztwo w zakresie tworzenia strategii fundraisingowej, połączone z treningiem zespołu i elementami szkolenia teoretycznego (3 dni)

1.  Audyt potrzeb i potencjału fundraisingowego organizacji:

 • Zapoznanie się z działalnością programową i strukturą operacyjną instytucji, ustalenie potencjału komunikacyjnego prowadzonej działalności programowej;
 • Wyłonienie zespołu ds. tworzenia strategii fundraisingowej;

2. Szkolenie teoretyczne: prowadzenie kampanii fundraisingowych i budowanie relacji z Darczyńcą;

3. Tworzenie strategii fundraisingowej:

4. Konsultacje mailowo-telefoniczne.

 

Doradztwo w zakresie filantropii indywidualnej

Doradzam darczyńcom indywidualnym, którzy:

 • pragną zbudować własną strategię filantropii;
 • chcą dawać efektywnie, na projekty transparentne zarówno finansowo jak i operacyjnie;
 • nie zamierzają rozbudowywać  własnych struktur, zakładać fundacji, zatrudniać zespołu osób;
 • planują przeznaczać na dobroczynność minimum 100 000 tys. zł rocznie;
 • gotowi są inwestować w szeroko rozumianą zmianę społeczną…

Zakres usług obejmuje:

 • analiza zainteresowań filantropijnych;
 • audyt projektów;
 • opracowanie kilkuletniej strategii filantropijnej;
 • bieżący nadzór nad realizowanymi w ramach strategii projektami (finansowo-programowy);
 • bieżące raportowanie do darczyńcy z etapów realizacji planu.

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości